Riksbanken lanserar ny referensränta – Swestr

Riksbanken kommer under ett halvår att testa en ny referensränta med kort löptid.

Referensräntan har fått namnet Swestr. Detta enligt ett pressmeddelande.

Testperioden för Riksbankens nya transaktionsbaserade referensränta på den kortaste löptiden i svenska kronor inleds den 27 januari. Klockan 11:00 varje bankdag kommer Swestr att publiceras som en preliminär ränta på Riksbankens webbplats, räntan ska dock inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Riksbanken inleder också arbetet med utformningen av genomsnittsräntor för Swestr.

Genomsnittsräntorna för Swestr kommer att vara en viktig del i en så kallad fallbacklösning till Stibor, vilket innebär att genomsnittsräntorna för Swestr kan komma att utgöra grunden för en alternativ ränta att använda för det fall att Stibor skulle upphöra under kontraktstiden.