Riksbanken: Utdragen coronakris ökar riskerna

Om coronapandemin blir utdragen kommer det att öka riskerna för den finansiella stabiliteten i Sverige, bedömer Riksbanken.
”Kreditförlusterna i banksektorn riskerar då att öka i en sådan utsträckning att bankerna kan få problem att upprätthålla kreditförsörjningen. I ett sådant läge kan det behövas ytterligare offentliga åtgärder. Riksbanken är redo att bidra genom att tillhandahålla den likviditet som behövs”, uppges det i ett pressmeddelande.

Enligt Riksbanken belyser krisen vikten av motståndskraft. Därför uppskattas de åtgärder som hittills fattats med sänkta kontracykliska kapitalbuffertkrav till noll procent och möjlighet för banker att bevilja alla bolånetagare undantag från amorteringskravet.

”Detta stärker i en mycket svår och speciell situation hushållens likviditet samt bankernas förmåga att tillhandahålla krediter. Det är viktigt att bankerna gör vad de kan för att tillhandahålla tillräckligt med krediter till företag och hushåll. De kapital‐ och likviditetsbuffertar som bankerna har byggt upp i goda tider kan nu användas om det skulle behövas” skriver Riksbanken.

Riksbankens syn på det finansiella systemet i nuläget är att det fungerar tillfredsställande.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här