Riksbankens nya räntebesked

Riksbanken har lämnat besked om räntan.
Riksbankschef Stefan Ingves
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Henrik Montgomery / TT

Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0,00%. Samtidigt håller de fast vid prognosen att räntan ligger kvar på 0,00% till åtminstone tredje kvartalet 2024. Beslutet var enhälligt. Riksbanken ändrade senast reporäntan vid den 18 december 2019, då höjdes den med 0,25 procentenheter till 0,00%.

De skriver vidare att Riksbanken kommer att köpa värdepapper under 2021 enligt tidigare beslut. Direktionens prognos är att innehavet kommer att vara ungefär oförändrat under 2022.

”Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och inflationen väntas tillfälligt bli högre än 2% det närmaste året innan den sjunker tillbaka igen. För att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och den väntas vara kvar på noll hela prognosperioden”, skriver Riksbanken.

Inflationen väntas tillfälligt bli högre

Konsumentpriserna har ökat i snabb takt, skriver de. Orsaken ligger främst i hastigt stigande energipriser samt global efterfrågan i kombination med utbudsbegränsningar och logistikproblem.

”I närtid är Riksbankens inflationsprognos uppreviderad, främst för att elpriserna stigit oväntat kraftigt. Den svenska inflationen, som de senaste månaderna legat ganska nära inflationsmålet på 2%, väntas bli högre än 2% det närmaste året, innan den sjunker tillbaka igen. Den underliggande, mer trendmässiga, inflationen är lägre och det dröjer ytterligare ett par år innan KPIF-inflationen mer varaktigt bedöms ligga nära 2%”, skriver de.

Ekonom om Riksbankens besked: Känns ganska overkligt

KPIF-inflationen beräknas hamna på 2,3% i år. Det är en höjning från tidigare prognos vid 1,8%. För 2022 ses en inflation på 2,1%, upp från 1,7%. För 2023 spås en inflation på 1,8%, i linje med tidigare prognos.

Vidare skruvas BNP-prognosen för 2021 upp till 4,7%, från 4,2% som var prognosen i juli i år. För 2022 ses en tillväxt på nedreviderade 3,6%, från tidigare 3,7%. 2023 spås tillväxten ligga på 2,0%, från tidigare tidigare 1,9%.

Direktionen har även beslutat att avsluta de lånefaciliteter som lanserades under pandemin och att vid årsskiftet återställa de krav på de säkerheter som bankerna måste lämna vid lån från Riksbanken.