Riksgälden: Dessa nio svenska institut är systemkritiska

Nio svenska institut bedriver i nuläget verksamhet som är kritisk för det finansiella systemet.

Det skriver Riksgälden i ett pressmeddelande på onsdagen, efter ett årligt beslut om planer för hur banker och andra institut ska hanteras vid en kris.

De institut som bedöms vara systemviktiga kommer, om de skulle hamna i kris, försättas i resolution. Det innebär bland annat att institutet hålls öppet och att det är dess aktie- och fordringsägare som får stå för kostnaderna för krishanteringen. Institut som inte bedöms vara systemviktiga tillåts gå i konkurs eller försätts i likvidation.

Riksgälden har också fattat beslut om de minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) som ska gälla 2020 för de berörda instituten. Kraven syftar till att säkerställa att instituten har en tillräcklig mängd kapital och nedskrivningsbara skulder för att kunna rekonstrueras utan att skattemedel behöver användas.

”Genom att bankerna och instituten på förhand anpassar sig till de krav Riksgälden ställer på dem ökar dels incitamenten till ett försiktigare beteende, dels beredskapen att möta nästa kris utan att skattebetalarna får ta kostnaden”, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en kommentar.

Bank  MREL (% av totala skulder)
Handelsbanken  5,76
SEB                   7,26
Swedbank               6,46
Landshypotek          8,03
Länsförsäkringar      6,18
SBAB                   5,35
Skandiabanken         4,94
Sparbanken Skåne      7,51
Svensk Exportkredit   7,17

 

Riksgälden har dessutom fattat beslut om MREL för Nordeas och Danske Banks svenska dotterföretag.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.