Riksgälden: FI:s amorteringskrav är för strikt

Riksgälden anser att en mindre strikt lösning än Finansinspektionens förslag till amorteringskrav skulle kunna räcka för att påverka de högt skuldsatta hushållens amorteringsbeteende och samtidigt minska risken för oönskade och oförutsedda effekter, både för enskilda hushåll och för ekonomin i stort.

”Finansinspektionens bedömning är att det är väsentligt att alla låntagare med belåningsgrad över 50 procent amorterar. Finansinspektionen har därför även valt en strikt regleringsmodell, byggd på bindande och detaljerade föreskrifter. Riksgälden bedömer att en mindre strikt lösning, utformad som allmänna råd med samma inriktning, i tillräcklig grad skulle kunna påverka de högt skuldsatta hushållens amorteringsbeteende”, skriver Riksgälden i sitt remissvar.

Det gäller att utforma systemet så att det påverkar agerandet hos högt skuldsatta hushåll utan att skapa inlåsningar och stelheter som gör hushållssektorn mer känslig för ekonomiska störningar, argumenterar myndigheten.

Den lösning som Finansinspektionen har valt ställer stora krav på flexibilitet i tillämpningen, anser Riksgälden.

Samtidigt välkomnar dock Riksgälden åtgärder från Finansinspektionens sida för att öka amorteringarna bland högt skuldsatta hushåll.

”En stor andel hushåll med stora skulder ökar samhällsekonomins känslighet mot makroekonomiska störningar som påverkar hushållen, i form av ökad arbetslöshet, tillgångsprisfall med mera”, resonerar Riksgälden.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.