Rivstart på bostadsmarknaden

Den starka utvecklingen på bostadsmarknaden har fortsatt i början av 2021, visar statistik från bostadssajten Hemnet. 

”Vi ser en fortsättning på den starka hösten. Det kommer ut ungefär lika många nya bostäder till salu som vanligt samtidigt som det säljs mycket. Det talar för att vi fortsatt kommer att ha en stark marknad och stigande priser. Det finns inga tecken på någon avmattning”, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg till Nyhetsbyrån Direkt.

 

Under 2021 har det under årets 21 första dagar kommit ut något färre nya bostadsrätter på Hemnet än normalt samtidigt som det sålts betydligt fler än brukligt. Antalet sålda bostadsrätter är 18 procent fler än under motsvarande period 2020. För villor är mönstret ännu tydligare, med färre nya objekt till salu och fler försäljningar, +20 procent från 2020. Inte någon gång sedan 2017 har det sålts så många bostäder i förhållande till vad som annonserats som i år.

 

”Detta gör att utbudet sjunker och det blir ännu mer en säljarens marknad. Bilden vi har nu är att vi sannolikt kommer att ha en fortsatt bra fart på marknaden ett tag framöver”, säger Erik Holmberg.

 

Han tillägger att även Hemnets egen köparbarometer talar för en fortsatt stark utveckling på bostadsmarknaden. Barometern visar att prisförväntningarna bland bostadsköpare planat ut på historiskt höga nivåer det senaste knappa halvåret.

 

”På längre sikt kan förstås andra saker påverka och det är mycket kvar av 2021. För ett år sedan var det svårt att förutse hur 2020 skulle bli. Det finns orosmoln, framför allt relaterade till corona, men samtidigt har det hittills inte gett så stor effekt på bostadsmarknaden. Räntan är det som kanske är absolut viktigast för bostadsmarknaden och mycket tyder på att vi kommer att ha en lågräntemiljö under lång tid. Det gör att det även på medellång sikt väger över åt det positiva hållet ur ett prisperspektiv”, säger Erik Holmberg.