Rottneros minskar omsättning och vinst 

Massaproducenten Rottneros minskade såväl vinsten som omsättningen under det första kvartalet.
Rottneros
På bilden visas Vallviks Bruk där Rottneros huvudkontor också finns.
Omsättningen sjönk 7,4% till 542 miljoner kronor (585).

Ebitda-resultat blev 40 miljoner kronor (80), med en ebitda-marginal på 7,4% (13,7).

Rörelseresultatet blev 11 miljoner kronor (48), med en rörelsemarginal på 2,0% (8,2).

Resultatet före skatt var 7 miljoner kronor (43).

Resultatet efter skatt blev 5 miljoner kronor (32). Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (0,21).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 13 miljoner kronor (48).

Såld volym uppgick till 112 000 ton (110 000). Efterfrågan var strak på marknadsmassa. Producerad volym var 102 500 ton (109 400). Det var framför allt den kalla vintern som
påverkade produktionen negativt, skriver Rottneros.

”Coronapandemin innebär fortsatta åtgärder för att minimera risken för smittspridning i koncernens anläggningar. Produktionen har inte påverkats av pandemin under kvartalet. Dock har utvecklingen av Packaging fördröjts”, skriver massaproducenten.

”Resultatet för kvartalet var inte tillfredsställande men men visar på en positiv utveckling. Jämfört med första kvartalet 2020 påverkade främst en svagare USD. Samtidigt bidrog lägre rörliga kostnader positivt, tydligt påverkade av den goda tillgången på ved. Massamarknaden fortsätter att förbättras, med en mycket stark trend för listpriserna. Den ovanligt kalla vintern tyngde produktionsvolymerna. Vårt fokus mot successivt högre produktion och kostnadskontroll fortsätter under 2021, samtidigt som vi bibehåller vår solida balansräkning”, skriver VD Lennart Eberleh i kvartalsrapporten.

Rottneros, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 542 585 -7,4%
EBITDA 40 80 -50,0%
EBITDA-marginal 7,4% 13,7%
Rörelseresultat 11 48 -77,1%
Rörelsemarginal 2,0% 8,2%
Resultat före skatt 7 43 -83,7%
Nettoresultat 5 32 -84,4%
Resultat per aktie, kronor 0,03 0,21 -85,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 13 48 -72,9%