Så belönas (och straffas) jättarna på sina rapporter

Rapportsäsongen har sparkat igång ordentligt. AB Volvo och Handelsbanken bjöd på rejält starka siffror - klart högre än analytikernas förväntningar. För ABB sågs däremot en något svagare utveckling. Så går det på börsen för dagens rapportbjässar.
Så belönas (och straffas) jättarna på sina rapporter -
Georgi Ganev, Carina Åkerström, Björn Rosengren och Martin Lundstedt

Väntan är över – nu är rapportperioden här.

Under onsdagsmorgonen har flera storbolag bekänt färg för det tredje kvartalet. Afv summerar nedan vad som stuckit ut i rapporterna, analytikernas tankar om dem och marknadens dom.

AB Volvo

VD Martin Lundstedt tar marknaden på sängen igen och bjuder på ett urstarkt kvartal.  Lastbilstillverkarens siffror är klart högre än analytikernas förväntningar, med ett justerat rörelseresultat som var nästan 17% bättre än väntat. Undantaget var orderingången som kom in på 47 202 stycken, vilket var något lägre än väntat.

AB Volvo spår för nästkommande år att lastbilsmarknaderna i Europa och Nordamerika minskar till 290 000 enheter vardera under 2024. För innevarande år väntas 340 000 respektive 330 000 enheter.

Danske Bank benämner rapporten som “bra” och ser att utfallet sannolikt kommer leda till att analytikerna skruvar upp sina förväntningar på Volvos rörelseresultat med 11% i år och “något mindre än så” för nästkommande år. Detta borde även lyfta aktien, konstaterar banken i en kommentar som Afv tagit del av. Danske har köp på Volvo-aktien.

Under eftermiddagen lyfter aktien strax över 1%.

Volvo, Mkr Q3-2023 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 132 405 127 050 4,2% 114 917 15,2%
Rörelseresultat 18 320 11 869 54,4%
Rörelsemarginal 13,8% 10,3%
Justerat rörelseresultat 19 114 16 396 16,6% 11 869 61,0%
Justerad rörelsemarginal 14,4% 12,9% 10,3%
Resultat före skatt 18 636 11 758 58,5%
Nettoresultat 14 093 8 687 62,2%
Resultat per aktie, kronor 6,93 4,24 63,4%

Konsensusdata från Bloomberg

Handelsbanken

Starka siffror bjöd även Handelsbanken på, som första storbank ut att rapportera för det tredje kvartalet. Såväl räntenettot, skillnaden mellan räntekostnader och ränteintäkter, som rörelseresultatet slog analytikernas förväntningar. Kreditförlusterna var nära obefintliga.

VD Carina Åkerström ser dock en viss avmattning i tillväxten för räntenettot.

“Till följd av den ekonomiska inbromsningen och det högre ränteläget fortsatte kunderna att amortera i en högre utsträckning än under tidigare år, vilket bidragit till en avmattning i tillväxten för in- och utlåningsvolymerna”, framhåller hon i rapporten.

Danske Bank tror på uppskruvade förväntningar från analyshusen efter den starka rapporten och att aktien bör stärkas i dag – vilket den också gör med närmare 6%.

Resterande storbanker dras med upp, med Nordea +1,5%, Swedbank +1,4 och SEB +2,1%.

Handelsbanken, Mkr Q3-2023 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2022 Förändring
Intäkter 16 244 15 040 8,0% 12 946 25,5%
Räntenetto 12 184 11 810 3,2% 9 579 27,2%
Provisionsnetto 2 812 2 739 2,7% 2 700 4,1%
Rörelsekostnader -5 686 -5 710 -5 100
Kreditförluster -1 -301 69
Rörelseresultat 9 908 8 364 18,5% 7 346 34,9%
Nettoresultat 7 583 5 627 34,8%

Konsensusdata från Bloomberg

Tele2

Teleoperatörens kvartalssiffror kom in i linje med marknadens förväntningar och helårsprognoserna upprepades. VD Kjell Johnsen pekar i rapporten på att bolaget levererat tillväxt i tjänsteintäkterna för det tionde kvartalet i rad.

“I takt med att vi gradvis lämnar tidigare tekniska begränsningar bakom oss ser vi en positiv utveckling av kundlojalitet och lägre kundbortfall för Tele2:s varumärke i Sverige”, skriver han.

Tele2:s operativa kassaflöde ” var väldigt starkt” och landade på 1,9 Mdr kr för kvartalet, vilket var 500 Mkr högre än väntat, enligt analyshuset Carnegie. Danske Bank slår också ett slag för kassaflödet, vilket bör ge medvind för aktien.

Båda analyshusen lyfter Tele2:s skuldsättningsgrad som uppgick till 2,3x vid utgången av det tredje kvartalet. Det är lägre än målspannet om 2,5-3,0x.

Aktien stärks 3,3% under eftermiddagen.

Tele2, Mkr Q3-2023 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 7 253 7 349 -1,3% 7 084 2,4%
Justerat EBITDA 3 150 3 104 1,5% 2 974 5,9%
Justerad EBITDA-marginal 43,4% 42,2% 42,0%
Rörelseresultat 1 554 1 533 1,4% 1 350 15,1%
Rörelsemarginal 21,4% 20,9% 19,1%
Resultat före skatt 1 295 1 191 8,7%

Konsensusdata från bolaget

ABB

Aningen bittert ser det ut att vara inom verkstadssektorn, åtminstone av ABB:s kvartalssiffror att döma. I stora drag var utfallet strax under analytikernas förväntningar. Orderingången var marginellt lägre än väntat och jämfört med motsvarande period i fjol. Tillväxtmotorn i orderingången var Nord- och Sydamerika, medan utvecklingen i Kina utvecklades i motsatt riktning. I Europa minskade orderingången i en tvåsiffrig takt.

“Mot slutet av kvartalet noterade vi vissa tecken på att den underliggande kinesiska marknaden stabiliseras, även om osäkerheten fortfarande är stor”, skriver VD Björn Rosengren i rapporten.

För innevarande år förväntar sig kraft- och automationsbolaget att den jämförbara intäktstillväxten blir i den nedre delen av intervallet 13-19% och att den operationella Ebita-marginalen hamnar i intervallet 16,5-17,0%. I föregående kvartalsrapport förväntade sig ABB en jämförbar intäktstillväxt på över 10% och en operativ ebita-marginal överstigande 16%.

Danske Banks analytiker lyfter fram ABB:s starka kassaflöde på 1,3 Mdr dollar och att en positiv “book-to-bill” (förhållandet mellan mottagna beställningar och beloppet som fakturerats) ger förutsättningar för ett fritt kassaflöde om 3 mdr kr för helåret.

ABB-aktien straffas genom att handlas ned med nästan 6%.

ABB, MUSD Q3-2023 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2022 Förändring
Orderingång 8 052 8 104 -0,6% 8 188 -1,7%
Nettoomsättning 7 968 8 100 -1,6% 7 406 7,6%
EBITA, operativ 1 392 1 415 -1,6% 1 231 13,1%
EBITA-marginal, operativ 17,5% 17,5% 16,6%
Nettoresultat 882 360 145,0%
Resultat per aktie, USD 0,48 0,19 152,6%

Konsensusdata från Factset

Kinnevik

Investmentbolaget faller över 5% efter att substansvärdet minskat med 6% under det tredje kvartalet. VD Georgi Ganev skriver i rapporten att marknadsklimatet för Kinnevik och dess bolag är fortsatt “mycket utmanande” och att “vi är inte nöjda med hur vårt substansvärde och aktiekurs har utvecklats.”

Värdet på Kinneviks onoterade tillgångar minskade med 7%, eller 2,3 mdr kr. Bakomliggande orsak uppges vara sjunkande multiplar som bolagets portfölj inte helt kunnat kompensera för genom fortsatt hög tillväxt och lönsamhetsförbättringar.

“Våra större investeringar inom virtuell vård och mjukvara, Spring Health, Mews, Travelperk och Pleo visade relativ motståndskraft medan värderingen av Instabee pressades av exponeringen mot e-handel och skrev ner betydligt”, skriver Georgi Ganev i VD-ordet.

Under onsdagsförmiddagen var aktien ned cirka 5%-

Senare i veckan väntas rapporter från bland andra Nordea, Nokia, Telia, Investor, Boliden och Autoliv.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.