Så många miljarder tjänade storbankerna i kvartalet

Nordea och Swedbank var sist ut av de fyra storbankerna att rapportera. Totalt gjorde storbankerna en vinst på 34 miljarder i kvartalet, visar Afv:s genomgång av rapporterna.
Banker, Storbankerna
Foto: TT

När nu samtliga av storbankerna rapporterat kan man konstatera att rörelseresultaten legat över förväntningarna.

För SEB låg rörelseresultatet på 7 997 miljoner kronor (5 916), mot väntade 7 209 miljoner. Handelsbankens rörelseresultat kom in på 6 554 miljoner kronor (4 227), mot väntade 5 840 miljoner. För Nordea summeras rörelseresultatet till 1 268 miljoner euro (1 085), väntat var 1 230 miljoner euro. Swedbanks rörelseresultat blev 6 809 miljoner kronor (6 417), där marknaden väntade sig ett resultat på 6 317 miljoner kronor. Sammanlagt har storbankerna alltså redovisat ett rörelseresultat på över 34 miljarder.

Vad gäller det så viktiga räntenettot såg det inte lika muntert ut som för rörelseresultatet. För SEB och Swedbank kom siffrorna in över förväntan, men det motsatta noteras för Handelsbanken och Nordea.

Räntenettot för SEB uppgick till 6 639 miljoner kronor, väntat var 6 601 miljoner kronor.

Experterna om rapportsäsongen: Läge att spänna fast säkerhetsbältet

”Det kunddrivna räntenettot minskade med 242 miljoner jämfört med det andra kvartalet. Större utlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt. Under kvartalet fortsatte också kreditspreadarna att gå ihop. Det ledde till att internprissättningen på kunddrivna inlåningsmarginaler minskade och att räntenettot från övriga aktiviteter ökade”, skriver banken.

Även Swedbanks räntenetto kom in något över förväntan, och uppgick till 6 590 miljoner kronor. Väntat 6 558 miljoner kronor.

”Det underliggande räntenettot påverkades positivt av högre utlåningsvolymer. Utlåningsmarginalerna var sammantaget stabila. Marginalen på bolån minskade något då kunder fortsatte att välja bundna räntor i högre utsträckning än tidigare. Detta motverkades dock av högre marginaler på företagsutlåning”, skriver Swedbank.

För Handelsbanken tyngdes räntenettot av finansieringskostnader och marginalpress i Sverige och uppgick till 7 961 miljoner kronor, lägre än väntade 8 032 miljoner kronor. Nordeas räntenetto summeras samtidigt till 1 226 miljoner euro, mot väntade 1 234 miljoner euro.

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.