Så mycket stiger Sveriges BNP

Sveriges BNP steg 0,2 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 steg BNP 0,8 procent.

Det framgår av SCB:s nationalräkenskaper för det fjärde kvartalet.

Enligt Infronts prognosenkät väntades Sveriges BNP ha ökat 0,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 väntades BNP ha ökat med 0,8 procent.

BNP för tredje kvartalet ökade med reviderade 0,4 procent jämfört med första kvartalet (+0,3) och steg med reviderade 1,8 procent jämfört med tredje kvartalet 2018 (+1,6).

Hushållens konsumtion steg 0,7 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal och bidrog med 0,3 procentenheter till BNP-utvecklingen. Offentlig konsumtion var samtidigt oförändrad.

Lagerinvesteringarna drog upp BNP med 0,2 procentenheter. Fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,4 procent och bidrog negativt till BNP med 0,1 procentenheter.

Exporten sjönk 1,7 procent, medan importen sjönk med 1,2 procent från det tredje kvartalet.

Produktionen i näringslivet steg 0,1 procent. Varuproducerande branscher sjönk 0,2 procent medan tjänsteproducerande steg 0,3 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,3 procent.

Antalet arbetade timmar sjönk 0,3 procent.

Arbetsproduktiviteten i näringslivet steg med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här