Så pass rustade är de svenska hushållen för lågkonjunkturen

Knappt 30 procent av svenskarna står utanför a-kassan, 10 procent har ingen sparbuffert och 22 procent skulle klara sig ekonomiskt i tre månader eller kortare om de blev arbetslösa. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna, enligt ett pressmeddelande.

Enligt Swedbank står samtidigt många hushåll relativt väl rustade för en lågkonjunktur. Nästan 80 procent uppger att de kan spara minst tio procent av lönen och 70 procent har en sparbuffert på minst två månadslöner, nära hälften har en sparbuffert på tre månadslöner.

Swedbank konstaterar att samhället ställs inför stora prövningar i spåren av Corona-utbrottet och trots insatser från regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen är många företagare och hushåll oroliga över vad som ska hända med konjunkturen och den egna ekonomin.

”Många hushåll står väl rustade för sämre tider, men det gäller inte alla. För de som exempelvis inte har någon sparbuffert kan det bli tufft. Men det finns saker man kan göra, både i det mer akuta läget och på längre sikt, för att få sin ekonomi så trygg som det går”, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Enligt undersökningen uppger 25 procent att de inte kan eller vet om de skulle kunna bo kvar i sin befintliga bostad i tolv månader om de blev arbetslösa eller långvarigt sjuka.

”Ett bra ekonomiskt grundskydd mot arbetslöshet är att vara med i en a-kassa, är man inte med sedan tidigare bör man gå med nu. Har man en månadslön på över 25.000 kronor i månaden bör man också komplettera med en inkomstförsäkring”, säger Arturo Arques.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.