Så sjönk virkespriserna i juli

Priserna på sågtimmer och massaved sjönk i 230 av Sveriges kommuner under juli, vilket motsvarar nästan 80% av Sveriges kommuner, visar en sammanställning från Virkesbörsen.

Enligt Virkesbörsens sammanställning sjönk virkespriserna, det vill säga det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, i södra och mellersta Sverige i juli.

Foto: Virkesbörsen

Priserna på sågtimmer och massaved sjönk i 230 av landets kommuner. Priserna steg inte i någon kommun utan förblev stabila i övriga kommuner.

De sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln går emellertid under krisen betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk, så långt ifrån alla sågverk har sänkt sina priser på virke.

”Vi ser en bred nedgång av virkespriserna i juli och det stämmer väl överens med den utveckling vi sett på Virkesbörsen även om exempelvis Virkesprisindikatorn steg i juni. Vi ser en snabb återhämtning på virkesmarknaden efter Corona-krisen vilket är positivt, säger Adam Aljaraidah, VD för Virkesbörsen, i ett pressmeddelande.