Här slår krisen mest

Ekonomin bromsar in kraftigt i alla delar av landet. Värst drabbat är Stockholm och Smålandsregionen, enligt en ny rapport från Nordea. Men vissa regioner klarar sig förhållandevis bra.
Foto: Nils Petter Nilsson/Aftonbladet/TT

Samtliga svenska regioner är på väg in i en djup lågkonjunktur och väntas få en negativ tillväxt i år, enligt Nordeas bedömningar. För Stockholms del blir det i så fall första gången på 25 år som tillväxten blir negativ.

– Läget är allvarligt. Stockholm har en inbromsning som vi aldrig har sett tidigare, så långt vi har data, säger Susanne Spector, senioranalytiker på Nordea.

Regionala skillnader

Något som pekas ut som unikt med coronakrisen är att tjänstesektorn drabbats så hårt och så snabbt. I tidigare kriser har just den sektorn fungerat som en buffert för ekonomin, enligt Susanne Spector.

Hotell-, restaurang- och besöksnäringen tar också en hård smäll. Det gör att krisen slår brett över hela landet. Men det finns ändå stora skillnader.

– Det är skillnad både regionalt och mellan olika branscher. I industrin är det främst fordonsindustrin som bromsat in och det ger avtryck i Västsverige och i Småland där man har mycket underleverantörer, säger Susanne Spector.

De län som klarat sig förhållandevis bra är de som inte har en så stor exponering mot fordonsindustrin och där näringslivet och arbetsmarknaden har en viss bredd.

Finanskrisen måttstock

Omkring åtta procent av alla sysselsatta i Stockholmsregionen har hittills antingen varslats eller permitterats. I Jönköpings län och Västra Götalands län handlar det om sju respektive sex procent. Det är de tre län som drabbats värst.

Gotlands, Uppsala och Södermanlands län har lägst andel varslade och permitterade, mellan 2–3 procent.

Norrlandsregionen, Sydsverige och Mälardalen går förhållandevis bättre. Men det är för att det inte är lika dåligt som under finanskrisen, säger Susanne Spector.

– Det säger något om hur allvarligt läget är när måttstocken är finanskrisen, poängterar hon.

Över 60 procent av tjänsteföretagen planerar att minska antalet anställda inom de närmaste sex månaderna, enligt Nordea. I den ännu hårdare drabbade hotell- och restaurangnäringen är siffran 84 procent.

– Det har slagit väldigt olika inledningsvis. Det är tydligt att i vissa regioner förbereder man sig för nedgången som man ser komma och i andra kämpar man redan för sin överlevnad, säger Susanne Spector.

BRP* (%) fasta priser 2017 2018 2019P 2020P 2021P
Västsverige 3,7 1,5 1,5 -7,0 5,0
Sydsverige 3,7 2,4 1,0 -5,0 3,5
Småland med öarna 4,8 2,2 -0,5 -7,0 3,5
Stockholm 1,4 3,1 2,0 -3,0 3,5
Östra Mellansverige 2,7 1,6 0,5 -5,0 3,5
Norra Mellansverige 7,4 2,2 -0,5 -5,0 2,5
Mellersta Norrland 0,6 1,4 1,0 -3,0 2,5
Övre Norrland 3,4 -0,6 0,0 -5,0 2,5

     Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här