Saabs utdelning över konsensus

Försvarsbolaget Saab redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk rörelseresultatet. Utdelningen föreslås att höjas.
Saab

Omsättningen steg 18,1% till 12 491 miljoner kronor (10 578). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 10 852.

Samtliga affärsområden visade upptillväxt utom IPS, och affärsbenet Support and Services växte totalt 55%.

Rörelseresultatet blev 766 miljoner kronor (1 198), väntat rörelseresultat var 1 140. Rörelsemarginalen var 6,1% (11,3).

Resultatet efter skatt blev 603 miljoner kronor (883).

Resultat per aktie hamnade på 4,48 kronor (6,60).

Orderingången landade på 18 196 miljoner kronor (8 123). Det hänförs framförallt till en stor order från Förenade Arabemiraten och till svenska FMV.

I utdelning föreslås 4,7 kronor (0), väntat 4,50.

Under 2021 prognostiserar Saab en organisk försäljningstillväxt i linje med det långsiktiga målet om 5%, en EBIT-marginal i linje med justerad marginal om 7,4% för samt att det operationella kassaflödet ska vara positivt för helåret.

”Som ett försvars-och säkerhetsföretag är vårt engagemang för hållbarhet och FN:s globala mål mål yttersta vikt. Under året intensifierades hållbarhetsarbetet, bland annat inrättades Saabs klimatfond för hållbara innovationer och lösningar. Jag är övertygad om att Saab fortsatt är väl positionerat för att fortsätta växa och skapa långsiktigt hållbart värde för alla våra intressenter”, kommenterar VD:n Micael Johansson.

Saab, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Orderingång 18 196 8 123 124,0%
Nettoomsättning 12 491 10 852 15,1% 10 578 18,1%
EBITDA 1 563
EBITDA-marginal 14,8%
Rörelseresultat 766 1 140 -32,8% 1 198 -36,1%
Rörelsemarginal 6,1% 10,5% 11,3%
Nettoresultat 603 883 -31,7%
Resultat per aktie, kronor 4,48 6,60 -32,1%
Utdelning per aktie, kronor 4,7 4,50 4,4% 0

Konsensusdata från Factset