Säljer toppmärket och blir en turnaround-Tiger

KOMMENTAR Amer Sports köper Peak Performance lite billigare än en riskkapitalvärdering. Säljande IC Group hade dock mycket att vinna på att få till en säker affär som låter koncernen snabbt fokusera om mot marginalförbättring.

Inför måndagens börsöppning stod klart att Köpenhamnsnoterade klädkoncernen IC Group säljer svenska sportmärket Peak Performance till Helsingsforsnoterade sportspecialisterna Amer Sports.

Affären sätter Peak Performance prislapp till ett nettoskuldjusterat företagsvärde (EV) på 1,9 miljarder danska kronor. Det motsvarar 1,8 gånger affärsområdets bakåtblickande försäljning, EV/sales, 13 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EV/ebitda, samt 15 gånger rörelseresultatet, EV/ebit.

KRAMAR INTE UT SISTA KRONAN, MEN FÅR EN PÅLITLIG KÖPARE

Som diskuterades vid Affärsvärldens upprepade köpråd tidigare i år hade en rent finansiell private equity-spelare sannolikt kunnat betala de EV/sales 2,2, EV/ebitda 15 samt EV/ebit 19 som hade räckt för att täcka in hela det dåvarande börsvärdet (då var IC:s aktiekurs under 140 danska kronor mot strax under 170 danska kronor efter beskedet om affären).

Någon sådan har dock inte presenterats och nu gör båda parter dock ändå en vettig affär. IC-styrelsen får ett förhoppningsvis snabbt och snyggt avslut, där ett Peak Performance i god form överlämnas till Amer Sports som långsiktigt trygg köpare. Finländarna får å andra sida all eventuell uppsida från kommande års synergier.

 

Källa: IC Groups rapporter och pressmeddelande, Affärsvärldens beräkningar

Nettolikviden blir 1,7–1,8 miljarder danska kronor, motsvarande 100–105 danska kronor per aktie. Godkänns affären av konkurrensmyndigheter avser IC-styrelsen föreslå en extrautdelning av detta belopp, med justeringar för affärens slutförande, den 30 juni i år. Mer än halva börsvärdet hamnar då i aktieägarnas fickor inom en snar framtid.

APTITLIG MARGINALPOTENTIAL I RESTKONCERNEN

I pressmeddelandet även fastslås att strategin framåt innefattar att fortsätta utvärdera huruvida det är i aktieägarnas bästa intresse att avyttra även bland övriga varumärken.

De 60 procent av dagens omsättning som utgör restkoncernen, där svenska Tiger of Sweden med drygt hälften är nyckeltillgången, handlas till ungefär EV/sales 0,6 bakåtblickande. Då såväl Tiger som övriga restmärken är inne i en lönsamhetsmässig svacka är de sammanlagda ebitda- och ebit-marginalerna inte bättre än knappa 6 respektive 2 procent. De nedpressade vinsterna handlas då bakåtblickande till ev/ebitda 11 samt ev/ebit 34.

Tittar börsredaktionen istället drygt två räkenskapsår framåt i tiden mot 2019/20p och skissar på marginalåterhämtning, mot 10 procents ebitda och 6 procents ebit, så sjunker restkoncernens ev/ebitda mot 6 samt ev/ebit mot 9.

IC Group är därmed fortfarande billigt på börsen, och med ökat fokus på att vända även restdelarna så är Affärsvärldens riktkurs på 200 danska kronor inom räckhåll efter Peak Performance-affären.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Uppföljning

Här ser du hur alla våra aktieråd har gått.

Analysarkiv

Portföljer

Uppsidan

Pref-guiden