Sandvik förvärvar DSI Underground för 943 miljoner euro

Förvärvet förväntas slutföras under mitten av 2021 och förutsätter godkännande av berörda myndigheter.
Sandviks VD Stefan Widing. Foto: Sandvik

Verkstadsbolaget Sandvik har tecknat avtal om att förvärva DSI Underground, som är en global
markstöds- och bergförstärkningsleverantör för tunnel- och gruvdrift. Bolaget kommer att bli en del av affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions. Det framgår av ett pressmeddelande som publicerades på julafton.

– Den här affären är ett viktigt steg i vår tillväxtambition. DSI Underground:s expertis inom säkerhet och produktivitet under jord och deras geografiska räckvidd stärker ytterligare vår världsledande marknadsposition inom gruvdrift, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

DSI Underground är närvarande i 70 länder och har 22 produktionsenheter nära sina slutkunder. Produkterbjudandet inkluderar bergbultar, ankare och infästningslösningar. Förvärvet har 2 000 anställda.

Försäljningen för 2020 förväntas uppgå till 518 miljoner euro, exkluderat de fyra joint ventures som ingår i förvärvet, med en rörelsemarginal som till viss del är utspädande för Sandvik Mining and Rock Solutions marginal.

Köpeskillingen uppgår till 943 miljoner euro på en kontant och skuldfri basis. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer vara något positiv. Förvärvet förväntas slutföras under mitten av 2021 och förutsätter godkännande av berörda myndigheter.