Sandvik omsätter över förväntan – föreslår extrautdelning

Verkstadsbolaget Sandvik redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelsevinsten ökade. Utdelningen, inklusive extrautdelning, föreslås höjas.

Omsättningen sjönk 15,7% till 22 408 miljoner kronor (26 583). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 22 523.

Rörelseresultatet blev 3 487 miljoner kronor (744). Rörelsemarginalen var 15,6% (2,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 4 505 miljoner kronor (5 066), med en justerad rörelsemarginal på 20,1% (19,1).

Resultatet efter skatt blev 2 633 miljoner kronor (-87), analytikerkonsensus 2 172.

Resultat per aktie hamnade på 2,10 kronor (-0,06).

Orderingången landade på 22 051 miljoner kronor (25 179), vilket är 3% högre än analytikerkonsensus.

I utdelning föreslås 6,50 kronor, varav extra utdelning 2 kronor, väntat 3,99.

”Den återhämtningstakt som noterades i början av oktober fortsatte under fjärde kvartalet. Efterfrågan i vår långcykliska gruvverksamhet var stark och vi såg en uppgång från förra kvartalet i vår kortcykliska verksamhet. Den organiska orderingången ökade därför med 3% för koncernen jämfört med samma period föregående år (justerat för större ordrar). Trots lägre intäkter i spåren av covid-19 uppnådde vi en stark och förbättrad justerad marginal om 20,1% (19,1) under kvartalet, med stöd av våra kortsiktiga och långsiktiga besparingsinitiativ”, säger VD Stefan Widing i rapporten.