Sandviks resultat högre än väntat – men flygindustrin tynger

Verkstadsbolaget Sandvik redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Den justerade rörelsevinsten ökade och var bättre än väntat.
Sandviks VD Stefan Widing. Foto: Sandvik

Omsättningen sjönk 19,9% till 20 145 miljoner kronor (25 163). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 20 528.

Alla de större regionerna noterade en ökad återhämtningstakt för perioden jämfört med andra kvartalet. De två större regionerna Europa och Nordamerika minskade med -21 respektive -22% jämfört med samma period föregående år.

Asien redovisade en mindre skarp nedgång på -4% , med en positiv utveckling om 8% som noterades i Kina.

På basis av affärsområden föll intäkterna för SMRT, SMS och SMT 12, 26 respektive 17% .

Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på -8% på både orderingången och omsättningen.

Rörelseresultatet blev 3 459 miljoner kronor (2 996). Rörelsemarginalen var 17,2% (11,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 3 493 miljoner kronor (4 617), väntat var 3 237, med en justerad rörelsemarginal på 17,3% (18,3).

Kostnadsbesparande åtgärder motverkade påverkan från en negativ organisk tillväxt på -11% jämfört med samma period föregående år.

Resultatet före skatt var 3 988 miljoner kronor (2 798).

Resultatet efter skatt blev 3 186 miljoner kronor (2 069).

Resultat per aktie hamnade på 2,54 kronor (1,65).

Orderingången landade på 19 909 miljoner kronor (24 992), vilket är i linje med analytikerkonsensus.

Bolagets VD Stefan Widing skriver i en kommentar till rapporten att som väntat har den övergripande återhämtningen gått gradvis, till följd av olika slutmarknadssegment och geografi ska områden som har befunnit sig i olika faser.

“De starka marginalerna som vi levererade under kvartalet är ytterligare ett bevis på vår motståndskraft, och jag är säker på att vi kommer att fortsätta att hantera situationen på ett effektivt sätt”, säger bolagschefen.

Bolaget förväntar sig att den gradvisa återhämtningen fortsätter, men marknadsförhållandena kommer att vara osäkra till dess att man kan lägga pandemin bakom sig.

Stefan Widing ser ingen förbättring inom affärsområdet Sandvik Machining Solutions (SMS) leveranser till flygindustrin. Det säger vd Stefan Widing i en intervju med Bloomberg News.

Orders för denna affärsverksamhet föll 19% i det tredje kvartalet.

Widing tror dock att flygindustrin kommer återhämta sig, och nämner att det är inte första gången i historien som efterfrågan får sig en törn.

Även om det kan bli ett permanent skifte vad avser affärsresor, visar prognoser inte på några beteendeförändringar inom privata resor.

VD:n anser att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga när man träder in i 2021.

Affärsområdet Sandvik Material Technology (SMT) förbereder sig för ett utmanande 2021, i ljuset av att olje och gasbranschen har gått svagt. Även här räknar bolagschefen med en återhämtning, även om det krävs nya investeringar för att möta efterfrågan inom de närmsta två till tre åren.

Sandvik-aktien är ned cirka tre procent på sin kvartalsrapport som släpptes på förmiddagen.

Sandvik, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Orderingång 19 909 19 954 -0,2% 24 992 -20,3%
Nettoomsättning 20 145 20 528 -1,9% 25 163 -19,9%
Rörelseresultat 3 459 2 996 15,5%
Rörelsemarginal 17,2% 11,9%
Rörelseresultat, justerat 3 493 3 237 7,9% 4 617 -24,3%
Rörelsemarginal, justerad 17,3% 15,8% 18,3%
Resultat före skatt 3 988 2 798 42,5%
Nettoresultat 3 186 2 069 54,0%
Resultat per aktie, kronor 2,54 1,65 53,9%

Konsensusdata från Factset    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här