SAP ökar vinsten – sänker helårsprognosen

Tyska it-jätten SAP redovisar en högre vinst i det tredje kvartalet, trots att omsättningen blev lägre under perioden jämfört med året innan. Samtliga siffror är sammanställda enligt IFRS-metoden. I rapporten sänker bolaget också helårsprognosen och ersätter målen för 2023 med 2025.
Foto: Chris Cross
Omsättningen sjönk 3,8% till 6 535 miljoner euro (6 791).

Rörelseresultatet blev 1 473 miljoner euro (1 679), med en rörelsemarginal på 22,5% (24,7).

Resultatet efter skatt blev 1 652 miljoner euro (1 259), en ökning med 31,2% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,32 euro (1,04), vilket innebär en ökning med 26,9% mot föregående år.

Bolaget sänker prognosen för 2020 på grund av att ökade covid-19-fall lett till nya nedstängningar på olika håll. Detta påverkar negativt bolaget och gör att återhämtningen för vissa av de hårdast drabbade industrierna tar nu längre tid än förväntat.

SAP räknar nu med att redovisa för helåret intäkter på 27,2-27,8 miljarder euro (tidigare 32,24-32,95 miljarder euro) och ett justerat rörelseresultat på 8,1-8,5 miljarder euro, mot tidigare 8,1-8,7 miljarder euro.

SAP skrotar också helt målen för 2023 och ersätter dem med nya för 2025.

Enligt SAP kommer covid-19-pandemin att påverka efterfrågan “minst genom första halvan av 2021 och flytta fram prestationen av viktiga nyckeltal, så som (justerade) molnintäkter, intäkter och rörelseresultat med 1-2 år”.

SAP, MEUR Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 6 535 6 791 -3,8%
Rörelseresultat 1 473 1 679 -12,3%
Rörelsemarginal 22,5% 24,7%
Nettoresultat 1 652 1 259 31,2%
Resultat per aktie, EUR 1,32 1,04 26,9%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här