SAS flög drygt 600 000 passagerare under oktober

SAS minskade antalet passagerare med 78,7% till 602 000 i den totala trafiken i oktober, jämfört med samma månad året innan. Månaden innan var tillväxten -79,1% till 614 000 personer.
Foto: TT
”Trafiken för oktober ligger i linje med utvecklingen i september och efterfrågan på inrikestrafik fortsätter att vara starkare än för europeiska och interkontinentala destinationer, vilket återspeglas i nätverket och avgångarna vi erbjuder. Tyvärr har det ökande antalet covid-19-fall i oktober lett till utökade restriktioner i hela Europa och det påverkar naturligtvis viljan att resa negativt. Även om vi förväntar oss en oförändrad efterfrågan under de närmaste månaderna, är vår fortsatta bedömning att återhämtningsfasen för flygindustrin kommer fortsätta fram till 2022 och att efterfrågan återgår till nivåerna före pandemin under de följande åren”, säger VD Rickard Gustafson.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 86,6% under månaden (-86,9).

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 73,3% i oktober (-72,7).

Kabinfaktorn uppgick till 38,4% under månaden (37,7).

PASK uppgick till 0,44, svenska kronor, under månaden (0,45).

Passageraryielden uppgick till 1,18, svenska kronor, i oktober (1,25).

SAS oktober, 2020 september, 2020
Passagerare, miljoner 0,602 0,614
Passagerare, förändring i procent, YY -78,7 -79,1
RPK, förändring i procent -86,6 -86,9
ASK, förändring i procent -73,3 -72,7
Kabinfaktor, i procent 38,4 37,7
PASK 0,44 0,45
Passageraryield 1,18 1,25