SAS minskar omsättning och förlust

Flygbolaget SAS redovisar en minskad omsättning och förlust i räkenskapsårets andra kvartal, februari-april.
SAS

Omsättningen sjönk 63,3% till 1 932 miljoner kronor (5 264).

Resultatet före skatt var -2 361 miljoner kronor (-3 722). Resultat före skatt och jämförelsestörande poster var -2 361 miljoner (-3 714).

Resultatet efter skatt blev -2 433 miljoner kronor (-3 470).

Resultat per aktie hamnade på -0,35 kronor (-9,15).

”SAS förväntar en kraftigt förändrad marknadssituation efter pandemin, med större andel fritidsresenärer och en än mer intensiv konkurrens”, skriver tillförordnade VD:n Karl Sandlund i rapporten. Han fortsätter.

”För att bibehålla positionen som marknadsledare i Skandinavien också efter pandemin, behöver SAS fortsätta att anpassa verksamheten till kommande marknadsförutsättningar. Under pandemin har SAS effektiviserat alla delar av verksamheten, minskat antalet anställda, ingått nya kollektivavtal för en ökad produktivitet och nått avtal om frysta lönenivåer. Dessa nödvändiga åtgärder har haft stor effekt och minskat personalkostnaderna med närmare 35% jämfört med samma period föregående år. Därutöver har vi omförhandlat avtal med leverantörer vilket föranlett uppskjutna betalningar, lägre kostnader och en högre rörlig del i relation till fasta kostnader.”

Han pekar också på förändrat beteende hos kunderna.

”Många väljer nu i större utsträckning att boka sina biljetter med betydligt kortare framförhållning, vilket gör det svårt att förutspå efterfrågan under sommaren. Den mest avgörande faktorn för en återhämtning för flygindustrin är lättade reserestriktioner. Då smittspridning och vaccinationsgrad är avgörande för detta följer SAS noggrant vaccinationsutvecklingen runtom i världen.”

Kassan är 4,4 miljarder kronor.

SAS, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 1 932 5 264 -63,3%
Resultat före skatt -2 361 -3 722
Nettoresultat -2 433 -3 470
Resultat per aktie, kronor -0,35 -9,15