SAS ökade antalet passagerare

SAS ökade antalet passagerare med 2% i den totala trafiken i april jämfört med mars. I årstakt var ökningen 240% till 319 000 passagerare. I mars rapporterades en nedgång på 69,3% i årstakt. Jämförelsetalen har påverkats starkt av coronapandemin.
SAS flyg
SAS-plan på Terminal 5 på Arlanda flygplats. Foto: Henrik Montgomery / TT
Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, ökade flygbolaget med 455,7% under månaden (-77,4).

Kapaciteten, mätt som ASK, ökade med 385,4% i april (-63,6).

Kabinfaktorn uppgick till 30,4% under månaden (30,8).

PASK uppgick till 0,38, svenska kronor, under månaden (0,40).

Passageraryielden uppgick till 1,24, svenska kronor, i april (1,29).

”Vi kan konstatera att bokningsviljan är starkt korrelerad med vaccinationsgrad och lättnader i gällande reserestriktioner, samt att kunderna fortsatt väljer att boka med kort framförhållning. Det finns säkerligen ett stort uppdämt behov av att resa, vilket vi hoppas kunna möta när vi nu närmar oss den viktiga sommarsäsongen. Under kommande sommar flyger SAS till 100 destinationer vilket ger oss bra förutsättningar att möta våra kunders resebehov”, säger Karl Sandlund, tillförordnad VD i SAS.

SAS april, 2021 mars, 2021
Passagerare, miljoner 0,319 0,313
Passagerare, förändring i procent, YY 240,0 -69,3
RPK, förändring i procent 455,7 -77,4
ASK, förändring i procent 385,4 -63,6
Kabinfaktor, i procent 30,4 30,8
PASK 0,38 0,40
Passageraryield 1,24 1,29