SAS ökade antalet passagerare något

SAS minskade antalet passagerare med 74,2 procent till 717 000 personer i den totala trafiken i augusti, jämfört med samma månad året innan. Det är en ökning 12 000 passagerare jämfört med månaden innan då tillväxten -75,2 procent.
Foto: Johan Nilsson/TT

SAS beskriver att efterfrågan har återhämtat sig något bättre inom Skandinavien än i andra delar av nätverket.

– Under hösten avser vi att öka antalet flygningar och öppna upp fler linjer, i takt med att efterfrågan återkommer. I första hand kommer vi återuppta inrikestrafik i Danmark, Norge och Sverige, men vi öppnar också 18 linjer till viktiga destinationer i Europa. Dessutom planerar vi att starta upp trafiken till Asien och därmed kunna erbjuda flygningar till alla de tre kontinenter som vi normalt är verksamma på, säger vd Rickard Gustafson.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 83,9 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -85,8 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 73,4 procent i augusti. Månaden innan var tillväxten -76,4 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 48,0 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 51,0 procent.

PASK uppgick till 0,54, svenska kronor, under månaden. Månaden före var PASK 0,56.

Passageraryielden uppgick till 1,15, svenska kronor, i augusti. Månaden innan var passageraryielden 1,10.

SAS augusti, 2020 juli, 2020
Passagerare, miljoner 0,717 0,705
Passagerare, förändring i procent, YY -74,2 -75,2
RPK, förändring i procent -83,9 -85,8
ASK, förändring i procent -73,4 -76,4
Kabinfaktor, i procent 48,0 51,0
PASK 0,54 0,56
Passageraryield 1,15 1,10
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här