SAS ökar förlusten

Flygbolaget SAS ökade omsättningen och förlusten i det första kvartalet i räkenskapsåret. Företaget själva uppger att det följer guidning.

Omsättningen steg 3,2 procent till 9 707 miljoner kronor (9 405).

Rörelseresultatet blev -767 miljoner kronor (-461). Resultatet före skatt var -1 087 miljoner kronor (-576). Resultatet efter skatt blev -861 miljoner kronor (-469). Resultat per aktie hamnade på -2,33 kronor (-1,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 555 miljoner kronor (-682).

SAS upprepar sin prognos.

“För 2019/2020 förväntar SAS kunna leverera en EBIT-marginal före jämförelsestörande poster på 3-5 procent, med förbehåll för begränsad påverkan av COVID-19.”

Kassan är stark och företaget stöds av ett gynnsamt bokningsläge inför sommarsäsongen, uppger vd Rickard Gustafsson i sitt vd-ord.

SAS-chefen lyfter också frågan om investeringar i nya plan där han menar att företaget måste bocka av flera faktorer före man går vidare med köp av nya plan. Ett steg på den vägen var att komma överens med ett danskt fack.

SAS upprepar också att man har en begränsad exponering mot Kina, fastlandet, och intäktsbortfallet för februari-mars bedöms bli cirka 200 miljoner kronor. Om indragningarna endast påverkar vinterflygningarna bedöms effekten bli begränsad. Bolaget uppger att man följer utvecklingen noga.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.