SBAB: Räntorna förblir låga

I sin senaste boränteprognos skriver SBAB att det i det närmsta har rått stiltje på boräntemarknaden efter den mest akuta fasen av coronapandemin.
Robert Boije.

Den inledande fasen av coronapandemin ledde till stora rörelser för de globala räntemarknaderna och interbankräntorna. Utöver en dramatisk nedgång i den
italienska statslåneräntan efter det europeiska stödpaketet har det dock rått stiltje sedan dess. Den statliga bolånejätten tror också att räntorna kommer att hållas låga under många år framöver, vilket innebär att rörliga och bundna boräntor förblir låga.

“Ingenting talar i dagsläget för att vare sig de korta eller långa boräntorna kommer att stiga kraftigt i närtid. Vår prognos är att reporäntan – som i hög utsträckning styr 3- månadersräntan – inte höjs förrän i början av 2024 till följd av en utdragen konjunkturåterhämtning och låg inflation under och efter coronapandemin. Ett antal strukturella faktorer bidrar också till mycket låga realräntor under lång tid framöver, vilket även talar för fortsatt låga långa boräntor. Det är alltså inte bara en vanlig sommarstiltje vi pratar om”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i ett pressmeddelande.

Den rörliga bostadsräntan väntas ligga kvar runt dagens nivå fram mot slutet av 2023 för att sedan stiga svagt strax innan Riksbanken väntas höja reporäntan i början av 2024. Samtidigt väntas femårsräntan stiga med 0,9 procentenheter.

SBAB pekar också på att hushållens förväntningar på kommande räntenivåer ligger långt över SBAB:s prognos och även  vad penningmarknadens aktörer förväntar sig.

“Det finns en risk för att bolånekunderna invaggas i tron att boräntorna alltid kommer att vara så låga som de är nu och att de av det skälet inte säkerställer att de har tillräckligt stora marginaler i sin ekonomi. Men inte mycket talar för det sett till att hushållens egna förväntningar ligger så pass högt över både vår prognos men också marknadens i övrigt”, säger Robert Boije.

Framtida boräntor med olika bindningstid (procent)

3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
Aug 2020 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Jan 2021 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
Jan 2022 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0
Jan 2023 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1 2,2
Jan 2024 2,0 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5

Källa:SBAB