SBAB tar marknadsandelar inom bolån – Booli växer

Statliga bolånejätten SBAB redovisar ökande intäkter under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet ökade under perioden.
SBAB
Foto: Sebastian Davidsson / SvD / TT
De totala intäkterna uppgick till 1 042 miljoner kronor (824).

Räntenettot uppgick till 1 041 miljoner kronor (885).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 719 miljoner kronor (513).

Kreditförlusterna uppgick till 9 miljoner kronor (27).

Rörelseresultatet blev 728 miljoner kronor (485).

Nettoresultatet blev 576 miljoner kronor (375).

För perioden december 2020 till februari 2021 var SBAB:s marknadsandel av den totala tillväxten för bolån 13,5 procent, att jämföras med SBAB:s totala marknadsandel för bolån om 8,52 procent.

Hemnet-konkurrenten Booli uppges även prestera bra.

”Booli fortsätter att växa och ta marknadsandelar. Antal unika besökare på Booli nådde under kvartalet rekordnivån 1 600 000 besök under en månad. Efterfrågan på bolån från SBAB var under kvartalet så stark att vår kapacitet utmanades, vilket medförde att vi avbröt pågående och planerade aktiviteter för marknadsföring och kommunikation för att säkerställa tillgänglighet och service”, kommenterar VD Klas Danielsson.

SBAB, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Intäkter 1 042 824 26,5%
Räntenetto 1 041 885 17,6%
Rörelseresultat före kreditförluster 719 513 40,2%
Kreditförluster 9 27 -66,7%
Rörelseresultat 728 485 50,1%
Nettoresultat 576 375 53,6%