Scandic Hotels omsättning föll 86 procent

Scandic Hotels vände till förlust i det andra kvartalet, jämfört med vinst för ett år sedan. Omsättningen föll brant.

Hotelloperatören Scandic Hotels redovisar en betydligt lägre omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget vänder till förlust.

Omsättningen sjönk 86,3 procent till 665 miljoner kronor (4 853).

Ebitda-resultat blev -337 miljoner kronor (1 315).

Rörelseresultatet blev -1 114 miljoner kronor (526).

Resultatet före skatt var -1 485 miljoner kronor (226).

Resultatet efter skatt blev -1 243 miljoner kronor (173).

Resultat per aktie hamnade på -11,49 kronor (1,67).

Scandic Hotels har varit hårt drabbade av covid-19 vilket ledde till en rekordlåg beläggning på sex procent i april. Sedan dess har beläggningen ökat i samband med inledd semesterperiod men med stora variationer. Beläggningen har varit större i hotellen på mindre orter, enligt vd.

“Bokningarna har fortsatt att öka men gästerna agerar med kort framförhållning. Genomsnittlig beläggningsgrad var i första halvan av juli cirka 35 procent vilket är en fördubbling jämfört med juni men samtidigt ungefär hälften av vad som är normalt i juli. Vi bedömer att beläggningen kommer att vara ungefär 40 procent under återstoden av semesterperioden. Därefter kommer marknadsutvecklingen i stor utsträckning bero på aktivitetsnivån hos våra företagskunder”, säger vd Jens Mathiesen i rapporten.

Scandic Hotels, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 665 4 853 -86,3%
EBITDA -337 1 315
EBITDA-marginal 27,1%
Rörelseresultat -1 114 526
Rörelsemarginal 10,8%
Resultat före skatt -1 485 226
Nettoresultat -1 243 173
Resultat per aktie, kronor -11,49 1,67
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här