SEB: Det finns börspotential kvar

En fortsatt positiv tillväxtbild och TINA gör att det fortfarande finns börspotential kvar, skriver SEB i sin Nordic Outlook-rapport. Men då krävs att utbudsstörningarna klingar av, inflationen dämpas och räntorna inte stiger alltför snabbt.
Stockholmsbörsen
Foto: Henrik Montgomery/TT

Börsmotvinden har tilltagit under hösten, där bland annat flaskhalsar, stigande kostnader för råvaror och insatsvaror, och en större och mer långvarig inflationsuppgång än väntat bidrog till en börsrekyl nedåt under september. Dock återhämtade sig börserna under oktober och SEB skriver i sin Nordic Outlook-rapport att börsen visar styrka.

”God efterfrågan ger motståndskraft. Den grunda svackan och den snabba återhämtningen kan ses som överraskande styrketecken, givet orosmolnen”, skriver de.

De menar att placerarna ser utbudsproblemen som ett övergående problem så länge som efterfrågan finns kvar. Även om kapitalförvaltarnas förväntningarna på framtida tillväxt skruvats ner, räknar också de flesta med relativt god tillväxt framöver. Även höstens bolagsrapporter ger stöd till börsen.

”Utbudsrestriktionerna kan slå igenom tydligare framöver men givet prognosen att dessa klingar av under nästa år kan det sannolikt hanteras av bolagen och absorberas av placerarna”, skriver de.

Strateg: Börsen ska upp – här är bolagen där det kan komma bud

Utbudsstörningarna ses som en nedsidesrisk för företagens vinstutveckling, men bilden med stigande kostnader är inte entydig, den den både skapar vinnare och förlorare. Inflation i konsumentledet behöver heller inte skapa stora lönsamhetsproblem, menar SEB.

Samtidigt är långräntornas utveckling centralt för börsutvecklingen, men SEB räknar inte att långräntorna kommer stiga i en takt som behöver utgöra ett problem för börserna i närtid.

Vidare skriver SEB att vinstökningar förklarar mer än hela börsuppgången hittills under året. Prognoserna har skruvats upp mer än vad börskurserna stigit.

”Med god tillväxt, fortsatt låga räntor (TINA-argumentet kvarstår) och en stark investeringscykel, finns argument för en hyggligt god börsutveckling den närmaste tiden. Bilden bör gynna mer cykliska sektorer och börser som de europeiska och potentiellt Emerging Markets. Dagens utbudsoro och framtidens tillväxt- och ränterisker bör dock innebära en beredskap på volatilitet och dämpade avkastningsförväntningar”, avslutar de.