SEB: Framtidens stora börsvinnare

SEB anser att Stockholmsbörsen lär fortsätta att vara en attraktiv placering för investerare. Banken tror framförallt att tre sektorer tillhör de stora vinnarna de närmaste åren.

Den svenska aktiemarknaden kommer under 2015 och 2016 att vara en fortsatt attraktiv placering för investerare, med bidrag av en svag svensk krona, en oattraktiv obligationsmarknad och ökade kvantitativa lättnader från Europeiska centralbanken. Det skriver SEB i sin senaste Investment Outlook-rapport.

I rapporten skriver banken att de nordiska börserna värderas högt, särskilt Stockholmsbörsen vars p/e-värde, ojusterat för engångskostnader, räknas till 24. Det motsvarar 50 procent mer än det genomsnittliga värdet på tio år. Utifrån ett historiskt perspektiv är även dagens aktier dyrare än det tioåriga genomsnittet och ligger på sin högstanivå sedan 2007.

Men på uppsidan skriver SEB att Stockholmsbörsen, sedan oktober 2014, har upplevt en vinsttillväxt efter en treårig fallande trend. Här väntar sig banken att vinsten fortsätter att växa under både 2015 och 2016.

Starkt bidragande till vinsttillväxten är den svaga svenska kronan där de största vinnarna är företag med stora kostnader i Sverige men en internationell omsättning. I större omfattning spås de stora vinnarna bli bolag inom industri-, skogs- och råvarusektorn.

Men trots att SEB har reviderat upp vinstutsikterna för 2015, med stöd av positiva valutaeffekter samt starka vinstrapporter för fjärde kvartalet, har den underliggande vinstutsikten för Stockholmsbörsens bolag hittills revideras ned ytterligare med -1,4 procent. Vinstutsikterna för de övriga nordiska länderna värderas ännu lägre med -3,8 procent, i spåren av Norges exponering mot olja och gas.

Relativt höga p/e-tal är i dagsläget ett internationellt fenomen, med undantag för länder där investerare spår kraftiga vinstfall eller är skeptiska till rapporterade vinster från Ryssland och Kina. Från det perspektivet ser därför inte SEB någon anledning att oroa sig för Stockholmsbörsens värdering i förhållande till den globala aktiemarknaden.

En annan bidragande faktor till riskaptiten på aktiemarknaden är att de numera lägre räntorna på obligationsmarknaden betraktas som det sämre alternativet. Detta väntas fortsätta i takt med att ECB sjösätter sitt stödköpsprogram med 60 miljoner euro per månad från mars till hösten 2015, där nytt kapital kommer att leta sig till aktiemarknaden och bidra till högre aktiepriser.

Vidare skriver SEB att 2015 kommer att präglas av mer företagsförvärv som ett kombinerat resultat av billigare finansieringar, brist på organiska investeringsprojekt och svag organisk försäljningstillväxt. Här hänvisar SEB till en egen undersökning där 104 företagsledare har deltagit.

Avslutningsvis vill banken påminna investerare att det finns många anledningar för oro i världen och att börsrallyt inte kommer att följa en rak linje under 2015. Men kortsiktiga fall på 5-10 procent kan dock ge attraktiva köpmöjligheter och hög likviditet vilket pekar på snabba återhämtningar, som i oktober 2014, menar SEB.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.