SEB rapporterar bättre resultat än väntat

Banken SEB redovisar intäkter som var högre än väntat under andra kvartalet. Resultatet var klart bättre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 13 680 miljoner kronor (13 999), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 12 963 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6 570 miljoner kronor (6 047), väntat 6 418 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 5 280 miljoner kronor (4 364), väntat var 4 762 miljoner kronor.

Tradingnettot uppgick till 1 713 miljoner kronor (3 541), konsensus 1 676 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 759 miljoner kronor (5 712), analytikerkonsensus var 5 799 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 7 921 miljoner kronor (8 287), väntat var 7 150 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 7 miljoner kronor (2 691), väntat var 402 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 7 916 miljoner kronor (4 598).

Nettoresultatet blev 6 574 miljoner kronor (3 501), väntat var 5 369 miljoner kronor.