SEB: Sveriges bästa byggbolag

SEB Equity Research har släppt en serie nya byggbolagsanalyser. Ett av dem får rekommendationen köp.

Den största förändringen byggbolagsanalysen är att man byter ut tidigare behåll-rekommendation till köp i NCC:s fall och till sälj för Peabs del.

Därtill höjer SEB:s analytiker NCC:s riktkurs och sänker Peabs. När det gäller Skanska får behåll-rekommendationen stå kvar medan riktkursen lyfts upp något.

Riktkurserna ovan kan ställas mot onsdagens stängningsnoteringar om 226,90 kronor i NCC, 49,74 kronor i Peab och 144,50 kronor i Skanska. JM stängde på 241,30 kronor.

NCC blir alltså ny svensk favorit i sektorn för SEB. Efter den senaste tidens kurssvaghet handlas aktien till sektorns mest attraktiva vinstmultiplar och direktavkastning på bankens estimat. Det menar SEB är omotiverat då bolaget hör till sektorns mer stabila och defensiva.

Bakom bankens positiva syn på NCC finns antaganden om en fortsatt stark bostadsmarknad och upprätthållande av hyfsad efterfrågan och prisdisciplin inom nordisk byggmarknad. Därtill antar SEB att det bör finnas möjligheter för NCC att år 2016 redovisa avyttringsvinster från den senaste tidens meddelade utvecklingsprojekt, givet en fortsatt stark marknad.

Varför anser då SEB att man bör sälja Peab nu?

Banken lyfter i analysen här fram att Peab-ledningen i nuläget har en rad problem att ta tag i; däribland slutförandet av omorganisation och sparprogram, nyemission i finska Lemminkäinen (där man äger ungefär 10 procent av aktierna), stöd till havererade gruvbolagskunden Northland Resources och ett flertal förlustbringande intressebolag att hålla reda på. Det kan i sig delvis förklara det senaste kvartalets svaga orderingång, menar banken vidare.

Därtill är den nya Peab-ledningens fokus på att via ökad andel mindre och kortvariga projekt skifta orderingången mot ökade marginaler snarare än tillväxt en strategi som SEB inte är helt övertygade kring. Bland annat ser banken ökade långsiktiga risker i affärsmodellen som följd.

Efter en kursuppgång handlas Peab-aktien till liknande vinstmultiplar som NCC vilket SEB ser som omotiverat då riskerna bedöms vara högre.

Slutligen när det kommer till Skanska, börsens största byggare, har den senaste tidens avyttrings- och investeringsaktivitet inom kommersiella fastigheter och infrastruktur tillsammans med stororders inom byggverksamheten föranlett banken att skruva upp sina estimat. Nettovinsten per aktie väntas 2014 nu bli 7 procent högre än SEB:s senaste bedömning och för 2015 och 2016 är höjningarna här 6 procent vardera.

När det gäller det innevarande tredje kvartalet har Skanska med fem veckor kvar hunnit meddela orders för totalt 11 miljarder kronor, redan överstigande fjolårskvartalet som helhet. (Prognosen gavs exkluderat den potentiella brittiska Battersea Power Station-order på 600 miljoner pund som det rapporterats om i media.)

Inför Skanskas New York-baserade kapitalmarknadsdag i oktober väntar sig SEB att fokus ligger på USA-verksamheten.

SEB:s rekommendationer och riktkurser på byggbolagen

NCC Köp, 260 kr (Behåll, 250 kr)

Peab Sälj, 49 kr (Behåll, 55 kr)

Skanska Behåll, 160 kr (Behåll, 155 kr)

JM Ingen uppdatering än (Sälj, 172 kr)

————————————————————
Källa: SEB Equity Research
 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.