Sedana Medical ökar förlusten

Sedana Medical redovisar en både högre omsättning och förlust i det tredje kvartalet, jämfört med året innan.
Christer Ahlberg, VD för Sedana Medical.
Christer Ahlberg, VD för Sedana Medical. Foto: Tobias Ohls.
Omsättningen steg 30,5% till 21,4 miljoner kronor (16,4).

”Försäljningen har varit stark i flertalet europeiska länder. Även utanför Europa, bland annat i Kanada och Mexiko, har intresset varit stort och försäljningen ökar successivt. Det ökade intresset är troligtvis till viss del en effekt av pandemin, men beror också på att vi har en ny distributör i Mexiko”, anges det i rapporten.

Ebitda-resultat blev -10,4 miljoner kronor (-4,0).

Rörelseresultatet blev -11,7 miljoner kronor (-5,1).

Resultatet före skatt var -11,4 miljoner kronor (-4,3), och efter skatt -13,4 miljoner kronor (-4,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -8,5 miljoner kronor (-3,9).

”Sedana Medical har under tredje liksom andra kvartalets utgång sett en, i jämförelse med perioden mars-maj tidigare i år, normaliserad men fortsatt positiv försäljningsutveckling till följd av covid-19-pandemin. Takten i försäljningsökningen har dock minskat under tredje kvartalet jämfört med perioden mars-maj i år. Detta sammanfaller med att smittspridningen av covid-19 dämpats i framförallt Europa, där Sedana Medical har sin huvudsakliga försäljning”, framgår det i rapporten.

Bolaget anger ingen försäljningsprognos för helåret 2020 på grund av osäkerheten från coronapandemin.

Sedana Medical, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 21,4 16,4 30,5%
EBITDA -10,4 -4,0
Rörelseresultat -11,7 -5,1
Resultat före skatt -11,4 -4,3
Nettoresultat -13,4 -4,9
Kassaflöde från löpande verksamhet -8,5 -3,9