Sedana Medical ökar omsättningen men minskar rörelseresultat

Medicinteknikbolaget Sedana Medical redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical. Foto: Tobias Ohls.
Omsättningen steg 128,9% till 46 miljoner kronor (20,1).

Bruttovinsten blev 29,9 miljoner kronor (13), med en bruttovinstmarginal på 65,0% (64,7).

Ebitda-resultat blev -4,8 miljoner kronor (-4,0).

Rörelseresultatet blev -6,9 miljoner kronor (-5,0).

Resultatet före skatt var -9,8 miljoner kronor (-7,7).

Resultatet efter skatt blev -11,1 miljoner kronor (-6,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,48 kronor (-0,30).

Likvida medel uppgick till 376,2 miljoner kronor (464,6).

”Det fjärde kvartalet präglades av ett intensivt arbete, dels med lanseringsaktiviteter inför lanseringen av Sedaconda i Europa under andra halvåret 2021, dels med förberedelser inför våra kommande fas III-studier i USA”, skriver avgående VD Christer Ahlberg i rapporten.

Han fortsätter.

”Covid-19 pandemin sätter stark prägel på hela vår verksamhet eftersom IVA-sedering är just den behandling som svårt sjuka covid-19 patienter många gånger behöver. Eftersom vår behandling leder till potentiellt färre biverkningar och bättre syreupptag i lungorna, har efterfrågan på AnaConDa och dess tillbehör varit stark under året. En ytterligare bidragande orsak till den starka efterfrågan är att behandlingen bidrar till ökad patientkapacitet på IVA vilket varit viktigt under pandemin.”

Försäljningen ökade med 129%, och 137% rensat för valutaeffekter.

”Vi tolkar detta som att det initiala försäljningstrycket på grund av pandemin återigen har ökat på grund av en andra våg med ökat antal covid-19 patienter på intensivvårdsklinikerna, men också att klinikerna, inklusive de nya, fortsätter att använda vår behandling för andra patienter än just covid-19 patienter. Vi ser också en ökning av efterfrågan i nya regioner som till exempel Central- och Sydamerika som följd av deras svåra covid-19 situation”, uppger Sedana Medical-chefen.

Sedaconda-studien kommer att presenteras i sin helhet i en vetenskaplig tidskrift under året.

Sedana Medical har också lämnat in en ansökan om godkännande i 15 av EU:s medlemsländer inklusive Norge. Om allt går som det skall räknar företaget med ett godkännande under det andra halvåret 2021. Efter det kan bolaget lämna in ytterligare ansökan för en andra grupp EU-länder. Normalt tar det sex månader att få den andra gruppen godkänd. Ett europeiskt godkännande skulle hjälpa bolaget i sina kommande processer i andra länder. Ansökningar har skickats in till Schweiz och Storbritannien.

”När vi nu närmar oss kommersialisering i Europa har vårt arbete koncentrerats till lanseringsaktiviteter i Europa medan vårt arbete i USA också har intensifierats, fast kring förberedelser inför fas III-studier. Vi arbetar för att kunna lämna in en IND-ansökan (Investigational New Drug) under sommaren 2021 för att få tillstånd att starta studierna. Ett IND-godkännande förutsätter att de påbörjade toxikologiska studierna är klara. Det är därför glädjande att kunna konstatera att dessa studier har gått framåt i god takt och enligt plan. Beroende på hur pandemin utvecklas räknar vi med att kunna erhålla ett IND-godkännande under sommaren för att kunna inkludera första patient i vardera studie under andra halvåret 2021”, uppger Ahlberg.

Sedana Medical, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 46 20,1 128,9%
Bruttoresultat 29,9 13 130,0%
Bruttoresultatmarginal 65,0% 64,7%
EBITDA -4,8 -4,0
Rörelseresultat -6,9 -5,0
Resultat före skatt -9,8 -7,7
Nettoresultat -11,1 -6,7
Resultat per aktie, kronor -0,48 -0,30
Likvida medel