SHB: Vi har en försiktig syn på börsen – underviktar verkstad

Handelsbanken försiktiga syn på börsen kvarstår. "Vi förordar därför fortsatt defensiva sektorer samt kvalitetsbolag", skriver banken som slår ett slag för AAK och Essity.
Sektorsvis underviktar banken verkstad.
SHB: Vi har en försiktig syn på börsen – underviktar verkstad -
Handelsbanken föredrar Novo Nordisk, Astra Zeneca, Essity och AAK i rådande börsklimat

Den globala konjunkturen är fortfarande förhållandevis robust och recessionshotet har ännu inte realiserats, skriver Handelsbanken i sin senaste aktiestrategirapport. Det stora privatsparandet och bolagens digra orderböcker i kombination med stor likviditet i marknaden har minskat effekterna av räntehöjningarna. Därtill syns en ”förvånansvärt” expansiv finanspolitik i särskilt USA, enligt banken.

”Med det sagt följer detta det historiska mönstret om att recessioner kommer med en fördröjning, och den kan ofta vara lång”, heter det.

Defensiva sektorer attraktiva

Handelsbanken har en fortsatt försiktig syn på börsen. Banken menar på att varken vinstutsikterna eller värderingen ger stöd. Därför förespråkas fortsättningsvis defensiva sektorer och kvalitetsbolag.

Ett kvalitetsbolag kännetecknas av hög avkastning på sysselsatt kapital, höga marginaler och låg skuldsättning, enligt banken. Bolag som nyligen höjt vinstprognoserna lockar också ”då dessa brukar gå bra i ett relativperspektiv”.

Dagligvarubolagen AAK, Axfood och Essity är i rådande klimat tre godbitar, enligt Handelsbanken, som också slår ett slag för flera bolag inom hälsovårdssektorn. Dessa är bland andra Arjo, Astra Zeneca och Novo Nordisk. Handelsbankens har övervikt inom sektorerna dagligvaror och hälsovård.

Mot sektorerna finans och teknologi råder neutral vikt. Bolagen att föredra inom dessa sektorer är bland andra Embracer, Nokia, Swedbank och SSAB.

Underviktar verkstadssektorn

I Handelsbankens allokeringsstrategi underviktas verkstadssektorn. Assa Abloy och Atlas Copco föredras inom kategorin. Atlas Copco, där familjen Wallenberg är storägare genom Investor, levererade siffror över förväntan på bred front under onsdagen vilket marknaden belönade med att handla upp A-aktien med drygt 3%. Verkstadsbjässen guidade dock för att kundernas aktivitetsnivå på kort sikt kommer försvagas.

”Konsensusprognosen för de globala vinsterna under 2023 har fortsatt att trenda sidledes under de senaste sex månaderna, vilket indikerar oförändrade vinstnivåer jämfört med föregående år. Förväntningarna vad gäller 2024 ligger på ”standardnivån” +8-10%”, skriver Handelsbanken och knyter ihop säcken:

”Mot bakgrund av utmanande värderingar och enligt vår mening svaga vinstutsikter (vi prognostiserar ett vinstfall på åtminstone 10 procent) har vi en försiktig syn på aktiemarknaden.”

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.