SKF redovisar högre rörelseresultat än väntat

Verkstadsbjässen SKF redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

Omsättningen sjönk 5,6 procent till 20 085 miljoner kronor (21 278). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 19 971. Organiskt minskade försäljningen med 9 procent.

Rörelseresultatet blev 2 268 miljoner kronor (2 658), väntat rörelseresultat var 2 051. Rörelsemarginalen var 11,3 procent (12,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 2 572 miljoner kronor (2 720), väntat var 2 142, med en justerad rörelsemarginal på 12,8 procent (12,8).

Resultatet före skatt var 1 856 miljoner kronor (2 442), analytikerkonsensus 1 807.

Resultat per aktie hamnade på 2,75 kronor (3,77).

Under “Marknadsutsikter och prognos” skriver bolaget följande:

“De industrier och regioner där SKF är verksamt påverkas av initiativ från myndigheter och kunder kopplade till spridningen av Covid-19. Som ett resultat av denna väsentliga nivå av osäkerhet är det inte möjligt att ge en tillförlitlig prognos på efterfrågan för det andra kvartalet.”

SKF spår ett negativt finansiellt netto i det andra kvartalet på 250 miljoner kronor. Skattenivån för helåret bedöms bli cirka 29 procent och investeringarna i anläggningstillgångar väntas bli 3,3 miljarder kronor.

SKF märkte av en rejäl nedgång i de sista veckorna i mars.

“Myndigheternas försiktighetsåtgärder och en generellt lägre efterfrågan påverkar många av de regioner och industrier där SKF är verksamt. Detta blev särskilt märkbart de två sista veckorna i mars då vi hade en kraftig nedgång i försäljningen på 25 procent jämfört med förra året”, skriver vd Alrik Danielsson i rapporten.

Fabrikerna i Sydkorea och Indien har varit stängda, i enlighet med myndigheternas instruktioner. Även vissa fabriker i Italien har varit stängda under perioden. I de flesta andra länder har fabrikerna fortsatt att vara i drift men på en lägre kapacitetsnivå.

SKF-chefen betonar att företaget vidtar åtgärder.

“Vi vidtar även åtgärder för att dämpa den finansiella påverkan från den rådande situationen. Detta inbegriper fabriksstängningar, minskade kostnader och antal anställda, samt ökad flexibilitet inom arbetskraften. Detta är svåra men nödvändiga steg som vi, på ett ansvarsfullt sätt, behöver ta för att skydda verksamheten och säkerställa att vi har förutsättningarna att komma ut från den här krisen som ett ännu starkare SKF”, uppger han.

SKF förbereder sig för en rad olika scenarier.

“SKF har en stark finansiell position och har historiskt haft motståndskraftiga marginaler samt ett starkt kassaflöde även i en nedgång. Med detta i beaktande, och givet osäkerheten i den nuvarande ekonomiska situationen, är det inte möjligt att ge en tillförlitlig prognos på efterfrågan för det andra kvartalet”, avslutar han sitt vd-ord.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här