Skistar vände till förlust

Skidanläggningsbolaget Skistar redovisar en betydligt lägre omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
skistar
Bolaget rapporterar också en nettoförlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 48,2 procent till 486 miljoner kronor (939).

Resultatet före skatt var -3 miljoner kronor (318).

Resultatet efter skatt blev -10 miljoner kronor (256).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (3,30).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -504 miljoner kronor (-242).

Skistar, Mkr Q3-2019/2020 Q3-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 486 939 -48,2%
Resultat före skatt -3 318
Nettoresultat -10 256
Resultat per aktie, kronor -0,07 3,30
Kassaflöde från löpande verksamhet -504 -242