Sobi och Apellis inleder samarbete kring terapi

Sobi och det Nasdaq-noterade läkemedelsbolaget Apellis inleder ett samarbete kring systemisk pegcetacoplan, en riktad terapi mot proteinet C3, utanför USA. Det framgår av ett pressmeddelande.
Okontrollerad aktivering av C3 kan leda till uppkomst och utveckling av många allvarliga sjukdomar.

Sobi erhåller globala rättigheter för gemensam utveckling och exklusiva rättigheter till kommersialisering utanför den amerikanska marknaden.

Bolagen kommer tillsammans genomföra fem parallella registreringsprogram som omfattar bland annat två nya studier inom hematologi vilka planeras att starta under nästa år (CAD och HSCT-TMA).

Sobi kommer att göra en förskottsbetalning om 250 miljoner dollar till Apellis, erlägga 80 miljoner dollar i avtalad utvecklingsersättning över fyra år samt upp till 915 miljoner dollar vid uppnående av vissa regulatoriska och kommersiella milstolpar. Royaltysiffran är stegvist ökande och tvåsiffrig.