Sobi ökar omsättningen men minskar rörelseresultatet

Läkemedelsbolaget Sobi redovisar en omsättning och resultat som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Bolaget justerar utsikterna för 2020 något.
Omsättningen steg 1,4% till 2 970 miljoner kronor (2 930). Utfallet kan jämföras med analytikerkonsensus från Factset som låg på 3 052.

Ebita-resultatet uppgick till 933 miljoner kronor (1 099), med en ebita-marginal på 31,4% (37,5).

Rörelseresultatet blev 464 miljoner kronor (754). Rörelsemarginalen var 15,6% (25,7).

Resultatet före skatt var 366 miljoner kronor (697), analytikerkonsensus 371.

Resultatet efter skatt blev 278 miljoner kronor (524), analytikerkonsensus 294.

Resultat per aktie hamnade på 0,94 kronor (1,84).

Försäljningen uppges fortsatt påverkas negativt av pandemin.

Vd Guido Oelkers menar att expansionen i Asien kommer vara viktig för bolaget på lång sikt. Det ska skapa möjligheter för Gamifant, Doptelet, Kineret och Orfadin.

Sobi räknar nu med att intäkterna för helåret kommer ligger i intervallet 15-15,5 miljarder kronor med ett ebita-resultat på 5,7-6,2 miljarder. Tidigare prognos var en försäljning på 15-16 miljarder kronor med ett ebita på 5,5-6,3 miljarder.

Sobi, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 970 3 052 -2,7% 2 930 1,4%
EBITA 933 1 099 -15,1%
EBITA-marginal 31,4% 37,5%
Rörelseresultat 464 754 -38,5%
Rörelsemarginal 15,6% 25,7%
Resultat före skatt 366 371 -1,3% 697 -47,5%
Nettoresultat 278 294 -5,4% 524 -46,9%
Resultat per aktie, kronor 0,94 1,84 -48,9%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här