Softronic ökar omsättning och vinst

It-konsultbolaget Softronic redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten ökade.

Omsättningen steg 10,5 procent till 199,6 miljoner kronor (180,6).

Ebitda-resultat blev 25,4 miljoner kronor (23,6), med en ebitda-marginal på 12,7% (13,1).

Resultatet före skatt var 19,9 miljoner kronor (17,2).

Resultatet efter skatt blev 15,7 miljoner kronor (13,4), en ökning med 17,2% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,30 kronor (0,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 17,4 miljoner kronor (-8,2).

Softronic, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 199,6 180,6 10,5%
EBITDA 25,4 23,6 7,6%
EBITDA-marginal 12,7% 13,1%
Resultat före skatt 19,9 17,2 15,7%
Nettoresultat 15,7 13,4 17,2%
Resultat per aktie, kronor 0,30 0,25 20,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 17,4 -8,2