Soltech skjuter upp noteringen av ASAB

Solenergibolaget Soltech Energy uppger att arbetet med noteringen av dotterbolaget ASAB på handelsplattformen Nasdaq First North fortlöper med målsättningen att genomföra denna under första delen av 2020 i stället för som tidigare aviserat under fjärde kvartalet 2019.

Det framgår av Soltechs delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

Beslutet uppges ha fattats i samråd med ASAB:s rådgivare.

“Skälet till förskjutningen i tidplanen är strategiskt då intresset från investerare bedöms som större efter än inför jul- och nyårshelgerna och därmed optimeras förutsättningarna för ett framgångsrikt utfall”, uppger Soltech Energys vd Stefan Ölander i rapporten.

Efter noteringen kommer Soltech och ASAB:s kinesiska partner ASP att kvarstå som ägare med samma inbördes ägarförhållande, men bli utspädda av nya aktieägare som kommer in. Kapitalet som tas in i den planerade nyemissionen i ASAB i samband med noteringen ska gå till expansion av verksamheten i Kina.

ASAB, som nu är ägare till 100 procent av aktierna i det kinesiska portföljbolaget ASRE, har som ett led i den fortsatta expansionen i Kina utarbetat en plan för fortsatt tillväxt.

Det nya och uppdaterade målet är att ASAB skall nå en installerad solenergikapacitet motsvarande 1 gigawatt under 2023 som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

“Det motsvarar ungefär effekten hos en kärnreaktor i Forsmark”, uppger Stefan Ölander.

Kärnkraftverket i Forsmark har tre reaktorer. Forsmark är ett av Sveriges tre kvarvarande kärnkraftverk.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här