Sparanalytiker: Budgeten kan ge draghjälp till kvinnors sparande

Moa Langemark, sparanalytiker vid Avanza, säger att budgeten som presenterades idag ser ut att vara en balansakt mellan vitt skilda åsikter, men att den kan gynna sparare i det kortare perspektivet. ”Den nu lagda budgeten kan ge draghjälp för kvinnor att bygga upp sitt sparande”, säger hon.
Moa Langemark, sparanalytiker vid Avanza och budgeten.
Moa Langemark, sparanalytiker vid Avanza och höstbudgeten. Foto: Avanza och Anders Wiklund/TT.

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens höstbudget, där stora delar var kända på förhand.

Moa Langemark, sparanalytiker vid Avanza, kallar budgeten för en balansakt mellan vitt skilda åsikter.

Regeringen gör satsningar om 23 miljarder på välfärden

”Det återstår att se om finansminister Magdalena Andersson lyckats med denna balansakt i högre skola men redan i det lite kortare perspektivet kan budgeten komma att gynna svenska sparare runt om i landet”, säger hon.

Hon menar att tre områden är särskilt intressanta ur ett sparandeperspektiv. För det första är klimatsatsningarna viktiga för ekonomin.

”När svenska företag ställer om till att bli långsiktigt hållbara kommer också svenska sparare att gynnas då de långsiktiga riskerna som ligger i ohållbara affärsmodeller minskar och konkurrenskraften stärks”, säger hon.

Dessutom menar hon att de satsningar som görs för låg- och medelinkomsttagare kan komma att särskilt gynna kvinnor.

”Vi ser i vår statistik att kvinnor kommer på efterkälken i sitt sparande vilket kan leda till avsevärt lägre pensioner. Därför är det också bra att kvinnor får en liten extra boost varje månad. Det finns många hål att fylla men därtill kanske det nu finns möjlighet att också börja bygga upp sitt sparkapital. Även någon hundralapp per månad kan på lite sikt bli en viktig framtida krockkudde”, säger Moa Langemark.

Det sista området som hon menar är särskilt intressant är de risker som på sikt kan byggas upp när allt fler länder frångår sin tidigare strikta budgetdisciplin. Hon pekar på att den senaste finanskrisen visade hur internationella chocker kan slå mot svenska marknader

”Coronapandemin har inneburit en exceptionell ansträngning för världens samhällen vilket gjort frånsteg nödvändiga. Även om svensk finanspolitisk vid en internationell utblick ser relativt god ut och förtroendet för svenska marknader är högt kan svårhanterliga skuldberg byggs upp utomlands som kan komma att drabba svenska marknader på sikt”, säger hon.