Regeringen gör satsningar om 23 miljarder på välfärden

Den svenska höstbudgeten, som formellt kommer att presenteras klockan åtta idag på förmiddagen, kommer att innehålla reformer för totalt 74 miljarder kronor. Det skriver regeringen på DN Debatt.
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och finansminister Magdalena Andersson.
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och finansminister Magdalena Andersson. Foto: Jessica Gow / TT
Regeringen prioriterar fyra områden – klimatet, arbetsmarknad, trygghet och välfärd.

Inom skogsnäringen vill regeringen bland annat skydda värdefull natur och fjällnära skog. Det innebär att skogsägare skall få ersättning för detta.

”Skogsägare ska få ekonomisk kompensation för skydd av värdefull natur som medför inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till”, skriver regeringen.

När det gäller arbetsmarknad sker det fler satsningar på matchningstjänster, extratjänster, praktikplatser och introduktionsjobb. Särskilt fokus läggs på unga, utrikesfödda, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning.

Vidare satsar regeringen även på välfärden, totalt 23 miljarder kronor. Detta skall bland annat gå till fler anställda, bättre arbetsvillkor och höjd kompetens.

När det gäller brott och straff nämner regeringen flera områden däribland jakt på svarta pengar och kontroller av utbetalningar från välfärdssystemet. Regeringen nämner också mäns våld mot kvinnor.