Sparekonomerna om maxtaket: Ett viktigt steg

I en lagrådsremiss föreslås det att avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar ska sänkas samt få ett maxtak. Nordnets sparekonom Frida Bratt och Avanzas sparekonom Johanna Kull ser positivt på förslaget.
Frida Bratt och Johanna Kull. Foto: Nordnet, Fredrik Sandborg/TT och Erik Simander/TT

Endast direkta kostnader för administrativa hantering får tas ut, och skall högst uppgå till motsvarande cirka 600 kronor 2021, enligt lagrådsremissen som nu är klar. Avgift får inte tas ut om värdet av försäkringen underskrider ett prisbasbelopp.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

“Det är ett mycket bra och positivt besked att man håller fast vid förslaget, och inte har låtit sig påverkas av flera pensionsjättars svartmålning av ett avgiftstak och vad ett sådant skulle innebära”, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt och fortsätter:

“Det har också gjorts försök från några aktörer att försena arbetet, genom att hänvisa till pandemin. Det är glädjande att Per Bolund och regeringen inser vikten av ett avgiftstak för att flytträtten ska bli effektiv på riktigt”

Hon efterlyser dock vissa ytterligare åtgärder, som en tidsgräns för hur lång tid en flytt får ta, på max 2 månader, en digital flyttrutin som alla bolag förbinder sig till att följa, samt avskaffat krav på underskrift från före detta arbetsgivare.

Även Avanzas sparekonom Johanna Kull är positiv till lagrådsremissen.

“Det är ett viktigt steg och klar förbättring av konsumentskyddet. En tydlig konkret och inte minst rimlig summa för vad det max får kosta, gör det betydligt enklare för spararna att ta informerade och medvetna beslut. Bra att inte finansdepartementet låtit sig påverkats av branschjättar som kommit med orimliga anledningar till varför de ska få fortsätta ta ut tiotusentals kronor i flyttavgift”, säger hon och fortsätter:

“Att lagen förslås att träda i kraft 1 april 2021 är rimligt och finansdepartementet har snyggt och förtjänstfullt följt Riksdagens tillkännagivande om att de skulle återkomma skyndsamt med ett förbättrat förslag vad gäller flytträtten.”

Hon efterlyser dock också fortsatta åtgärder för att förbättra pensionsspararnas konsumentskydd såsom en tidsgräns.

 

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här