Spermosens nyemission inför noteringen övertecknad till 652%

Fertilitetsbolaget Spermosens nyemission av units inför noteringen på Spotlight har blivit övertecknad till 652%.
Spermosens
Spermosens vill med sin produkt JUNO-Checked förbättra arbetsflödet vid IVF-behandlingar (provrörsbefruktning). Med hjälp av produkten ska kliniker som utför fertilitetsbehandlingar lättare kunna avgöra vilken metod av behandling som lämpar sig bäst för det specifika paret.
I och med att erbjudandet blev övertecknat har bolaget valt att utnyttja möjligheten till övertilldelning. Det gör att bolaget sammantaget drar in cirka 29 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget får in cirka 3 000 nya aktieägare genom erbjudandet och övertilldelningsemissionen.

”Vi är övertygade om att kapitaltillskottet kommer möjliggöra ett planenligt färdigställande av kliniska tester och produkter enligt plan, inlämnande av ansökan för CE-märkning och marknadsförberedelser”, kommenterar Spermosens VD John Lempert.

Spermosens första handelsdag på Spotlight är beräknad till den 5 maj.