Spotify vände till vinst, lägre antal nya kunder än väntat

Musikströmningstjänsten Spotify redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt trots att marknaden hade väntat ett negativt resultat.

Musikströmningstjänsten Spotify redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt trots att marknaden hade väntat ett negativt resultat. Spotify konstaterar att de flesta nyckeltal blev bättre än väntat under kvartalet, med undantag för antalet totala användare som kom in under det guidade intervallet. Bolaget nämner bland annat motvind från pandemin och ett temporärt problem med kundintaget på en tredjepartsplattform.

Omsättningen steg 23,4 procent till 2 331 miljoner euro (1 889). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 287. Bruttovinsten blev 663 miljoner euro (479), med en bruttovinstmarginal på 28,4 procent (25,4). Rörelseresultatet blev 12 miljoner euro (-167), väntat rörelseresultat var -63. Rörelsemarginalen var 0,5 procent. Resultatet efter skatt blev -20 miljoner euro (-356), analytikerkonsensus -64. Resultat per aktie hamnade på -0,19 euro (-1,91).

Månatligt aktiva användare (MAU) steg 22 procent till 365 miljoner. Konsensus låg här på 370,7 miljoner och bolaget hade guidat för 366 till 373 miljoner. Antalet premiumanvändare steg 20 procent till 165 miljoner. Bolaget hade guidat för 162-166 miljoner. Inför det tredje kvartalet räknar Spotify med att MAU ökar till mellan 377 och 382 miljoner, mot analytikernas förväntningar om 388,7. Antalet premiumanvändare väntas stiga till 170-174 miljoner. Intäkterna i tredje kvartalet väntas bli 2,31-2,52 miljarder euro medan rörelseresultatet bedöms hamna i intervallet -80 till 0 miljoner euro. Här ligger estimaten på -50 miljoner euro. I slutet av året bedöms MAU ha ökat till 400-407 miljoner och antalet premiumanvändare ska vara uppe i 177-181 miljoner, skriver Spotify.

Spotify, MEUR Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 331 2 287 1,9% 1 889 23,4%
Bruttoresultat 663 479 38,4%
Bruttoresultatmarginal 28,4% 25,4%
Rörelseresultat 12 -63 -167
Rörelsemarginal 0,5%
Nettoresultat -20 -64 -356
Resultat per aktie, EUR -0,19 -1,91

Konsensusdata från Factset