SSM:s justerade rörelseresultat förbättrades

Bostadsutvecklaren SSM, som är under uppköp av Amasten, redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.
Omsättningen sjönk 77,2 % till 32,0 miljoner kronor (140,5).

Rörelseresultatet blev 10,5 miljoner kronor (-377,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 10,5 miljoner kronor (-26,4).

Resultatet före skatt var 4,5 miljoner kronor (-383,6).

Resultatet efter skatt blev 4,5 miljoner kronor (-381,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,10 kronor (-9,72).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -35,2 miljoner kronor (-31,1).

“Bostadsrättsmarknaden stärktes under tredje kvartalet. Transaktionsvolymen uppnådde nya rekordnivåer och prisnivån följde med uppåt. Den ökade spridningen av pandemin covid-19 under hösten innebär dock att det är för tidigt att dra slutsatsen att detta är en långsiktig stabilisering av Stockholms bostadsmarknad trots kvartalets positiva signaler. Tack vare att SSM idag har ställt om större delen av utvecklingsportföljen till hyresrättsprojekt har bolagets
beroende av bostadsrättsmarknaden minskat avsevärt”, säger VD Mattias Lundgren i en kommentar.

SSM, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 32,0 140,5 -77,2%
Rörelseresultat 10,5 -377,7
Rörelseresultat, justerat 10,5 -26,4
Resultat före skatt 4,5 -383,6
Nettoresultat 4,5 -381,6
Resultat per aktie, kronor 0,10 -9,72
Kassaflöde från löpande verksamhet -35,2 -31,1


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här