Stabila inflationsförväntningar

Penningmarknadens förväntningarna på den svenska inflationen uppvisar inga större förändringar, visar TNS Sifo Prosperas senaste mätning.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Den svenska KPIF-inflationen väntas ligga på 1,1% om ett år, 1,4% om två år och 1,8% om fem år. Det visar TNS Sifo Prosperas senaste undersökning av förväntningarna bland aktörer på penningmarknaden.

I januarienkäten låg förväntningarna på på 1,1% på ett års sikt, 1,3% på två års sikt och 1,8% på fem års sikt.

Mätt som KPI väntas inflationen vara 1,1% om ett år, 1,4% om två år och 1,8% om fem år.

I den förra enkäten låg förväntningarna på samma nivåer.

Bedömningarna gällande BNP-tillväxten på 12 månaders sikt ligger kvar på 2,7% .

Undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken.