Starbreeze rättar siffror – högre förlust än tidigare

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze rättar siffrorna i delårsrapporten för det andra kvartalet till följd av ett summeringsfel.
För andra kvartalet uppgår korrekt resultat före skatt till -8,6 miljoner kronor (-60,1). I föregående rapportversion var siffran -2,2 miljoner kronor.

Periodens nettoresultat löd -8,7 miljoner kronor (-64,4), medan resultatet per aktie landade på -0,02 kronor (-0,20). I förra rapportversionen var dessa siffror -2,2 respektive -0,01 kronor.