Starbreeze redovisar positivt ebitda-resultat

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze redovisar ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten minskade, samtidigt som ebitda-resultatet blev positivt.
Omsättningen steg 52,1% till 32,1 miljoner kronor (21,1). Valutakursförändringen har haft en negativ påverkan om -9% jämfört med samma period i fjol.

Den digitala distributionsplattformen Steams sommarrea har bidragit positivt till försäljningen i kvartalet.

Ebitda-resultat blev 11,7 miljoner kronor (-10,9), med en ebitda-marginal på 36,4%.

Resultatet före skatt var -8,2 miljoner kronor (-68,4).

Resultatet efter skatt blev -8,1 miljoner kronor (-70,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,21).

Bolagets tillförordnade VD Tobias Sjögren skriver i en kommentar att den fortsatt goda försäljningen av Payday 2 visar på styrkan kring franchisen och dess community, vilket bedöms ge bolaget en stabil grund att stå på inför lanseringen av Payday 3.

“Sammantaget är vår bedömning att utvecklingskapitalet nu är tillräckligt för att utveckla Payday fram till slutet av 2021. Samtidigt möjliggör det för oss att, på bästa möjliga vis, kunna slutföra ett förlagsavtal för Payday 3”, skriver Sjögren.

Starbreeze, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 32,1 21,1 52,1%
EBITDA 11,7 -10,9
EBITDA-marginal 36,4%
Resultat före skatt -8,2 -68,4
Nettoresultat -8,1 -70,4
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,21