Stendörren ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Stendörren redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet.
Hyresintäkterna uppgick till 163 miljoner kronor (146), en ökning med 11,6% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 127 miljoner kronor (107), en ökning med 18,7% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 66 miljoner kronor (42), en ökning med 57,1% mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 54 miljoner kronor (57), en minskning med 5,3% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 132,16 kronor (122,02).

Stendörren, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 163 146 11,6%
Driftöverskott 127 107 18,7%
Förvaltningsresultat 66 42 57,1%
Nettoresultat 54 57 -5,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 132,16 122,02 8,3%